Γενικοί όροι ενοικίασης

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

Η ελάχιστη ηλικία οδηγού για την ενοικίαση οχήματος είναι 23 ετών και μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
Η μέγιστη ηλικία είναι τα 75 έτη.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Η άδεια οδηγού του μισθωμένου οχήματος πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Ο οδηγός πρέπει να διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή Διεθνή (για τις χώρες εκτός Ε.Ε.) άδεια οδήγησης και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ώρα ενοικίασης και μέχρι της αποπεράτωσης της.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα στο όνομά του για την κάλυψη της εγγύησης του αυτοκινήτου. Κάρτες τρίτων δεν θα γίνονται αποδεκτές ή εκτός εάν είναι παρών.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 7 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ

Ο μέγιστος αριθμός οδηγών καθορίζεται στο 1 άτομο και περιλαμβάνεται στη βασική τιμή ενοικίασης.
Οι επιπλέον οδηγοί πρέπει να παρουσιάσουν διαβατήριο (ή αστυνομικό δελτίο ταυτότητας) ή 2 μορφές εναλλακτικής ταυτοποίησης εκτός από την άδεια οδήγησης.
Οι περιορισμοί ελάχιστης/ μέγιστης ηλικίας οδηγού ισχύουν και για τους επιπλέον οδηγούς. Χρέωση κάθε επιπλέον οδηγού 5 Ευρώ / ημέρα

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο ελάχιστος χρόνος μισθώσεως είναι μία ημέρα (24 ώρες). Μετά τη λήξη του 24 ώρου ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος κάθε επιπλέον ώρα και μέχρι τριών (3) ωρών θα επιβαρύνεται με το 1/5 της ημερήσιας τιμής. Πέρα των τριών (3) ωρών θα χρεώνεται επιπλέον μια (1) ημέρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης της ενοικίασης του οχήματος, (σύμφωνα πάντοτε με την ακριβή ώρα κράτησης), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια κράτηση, θα απευθυνθείτε στην εταιρεία μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κέντρο εξυπηρέτησης κρατήσεων.

Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την Diamondmykonostransfers σε λιγότερο από σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό το οποίο έχει ενδεχομένως προκαταβληθεί.

Σε περίπτωση που ακυρώσετε ή τροποποιήσετε μια κράτηση μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, η Diamondmykonostransfers δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε νομισματικές απώλειες που υφίσταστε ως αποτέλεσμα της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το διάστημα μεταξύ της αρχικής κράτησής σας και της επακόλουθης ακύρωσης ή τροποποίησής της (όπως ισχύει).

*Η προκαταβολή δεν θα επιστραφεί σε περίπτωση που ο πελάτης δεν φέρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στους όρους ενοικίασης και τις συχνές ερωτήσεις

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μισθώσεως του αυτοκινήτου, υποχρεούται να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Εάν ο μισθωτής παραλείψει να το κάνει υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράταση της μίσθωσης ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης , είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή μεγαλύτερης κατηγορίας

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Τα αυτοκίνητα της Diamondmykonostransfers καλύπτονται από οδική βοήθεια όλο το 24ώρο 365 μέρες τον χρόνο. Τα στοιχεία επικοινωνίας της οδικής βοήθειας αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Χρόνος εξυπηρέτησης οδικής βοήθειας για την κατά το δυνατό συντομότερη
μεταφορά ή οποιαδήποτε βλάβη του οχήματος μπορεί να είναι από 1 έως και 3 εργάσιμες ημέρες από την αναγγελία του προβλήματος προς αυτήν, αναλόγως την περιοχή – απόσταση και το φόρτο εργασίας της κάλυψης οδικής βοήθειας.
Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση μεταφοράς / ρυμούλκησης του οχήματος για τον οποιοδήποτε λόγο, ο μισθωτής υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία μας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην Diamondmykonostransfers το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε, πλήρες καυσίμων η στον ίδιο επίπεδο που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο μισθωτής, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Η Diamondmykonostransfers διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλόμενης αποζημιώσεως. Η Diamondmykonostransfers έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου εάν και εφόσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μισθώσεως.

Προσφέρεται παραλαβή – παράδοση σε διαφορετικούς προορισμούς με ειδική χρέωση και κατόπιν αίτησης του πελάτη.

Η Diamondmykonostransfers δεν είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω και αναλόγως την περίπτωση υπόχρεος να πληρώσει είναι ο πελάτης:

Απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων από το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.
Υπερβολική βρωμιά στο εξωτερικό ή το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Λάθος κατά την προμήθεια καυσίμου (λάθος τύπος καύσιμου).
Έξοδα μεταφοράς που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας ζημιάς ή ατυχήματος τα οποία προκλήθηκαν από τον πελάτη.

Οποιαδήποτε ζημιά στα λάστιχα, ζάντες ή το κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμία ασφαλιστική και είναι εξ ολοκλήρου ευθύνη του πελάτη.

Η Diamondmykonostransfers δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε ο οποίος οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ/ναρκωτικών ουσιών, προκαλεί ηθελημένη ζημιά, οδηγεί εκτός δρόμου, οδηγεί χωρίς προσοχή και προκαλεί ζημιές από αμέλεια και παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

Οποιοδήποτε μη δηλωμένο ατύχημα ή ζημιά στο όχημα μπορεί να ερμηνευτεί ως αμέλεια. (Για παράδειγμα ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου με λάθος τύπο καυσίμου) αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρεωθεί ο πελάτης.

Ο πελάτης θα δέχεται άμεση ευθύνη όσον αφορά τις εν λόγω αξιώσεις.

ΩΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Το όχημα σας θα παραμένει διαθέσιμο για έως και δύο ώρες μετά τη συμφωνηθείσα ώρα παραλαβής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αν πρόκειται να το παραλάβετε μετά από αυτό το χρονικό διάστημα.

NO SHOW

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς ειδοποίηση η Diamondmykonostransfers θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 2 ωρών.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Εξυπηρέτηση εκτός ωραρίου λειτουργίας είναι εφικτή με επιπλέον χρέωση 25.00 €.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με μικρότερη ποσότητα καυσίμου από την αρχική (δηλαδή την ποσότητα καυσίμου που ο πελάτης παρέλαβε το όχημα) ο πελάτης επιβαρύνεται με τη διαφορά του καυσίμου (τιμή / lt). Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον πελάτη εάν το αυτοκίνητο επιστραφεί με μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου απ’ ότι παρελήφθη.

Xρέωση εξυπηρέτησης 15€, επιπλέον του κόστους του καυσίμου εάν δεν είναι πλήρως γεμάτα κατά την επιστροφή του οχήματος.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.
Είστε υπεύθυνοι για το κόστος οποιουδήποτε προστίμου κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του οχήματος από εσάς. Η εταιρεία θα μετακυλήσει τη σχετική χρέωση σε εσάς προσθέτοντας τυχόν διαχειριστικά έξοδα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σε περίπτωση που αφαιρεθούν οι πινακίδες από το όχημα εξαιτίας παράνομης στάθμευσης, παρκαρίσματος ή οποιασδήποτε ενέργειας κατά του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τις ημέρες κατά τις οποίες το όχημα θα παραμείνει σε αδράνεια.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Απαγορεύεται η μεταφορά και η οδήγηση του αυτοκινήτου εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Επιτρέπεται κατόπιν συμφωνίας της Diamondmykonostransfers. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημίες που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS)

Η χρέωση για το σύστημα πλοήγησης GPS καθορίζεται στα 5€/ημέρα, κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας, με μέγιστη χρέωση τα 50€/ενοικίαση.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

Η χρέωση για αλυσίδες χιονιού καθορίζεται στα 15€/ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας, με μέγιστη χρέωση τα 80€/ενοικίαση.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ Η ΒΡΕΦΙΚΟ

Η χρέωση για παιδικό κάθισμα καθορίζεται στα 5€/ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας, με μέγιστη χρέωση τα 50€/ενοικίαση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Παράπονα γίνονται αποδεκτά μόνο γραπτώς και πρέπει να καταγράφονται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Diamondmykonostransfers και να παραλαμβάνονται μέσα σε 30 ημέρες από την ολοκλήρωση (ημερομηνία παράδοσης του οχήματος ενοικίασης). Παράπονα που παραλαμβάνονται μετά από αυτήν την περίοδο δεν θα εξετάζονται.

ΦΟΡΟΙ

Η κράτηση σας περιλαμβάνει όλους τους φόρους καθώς και χρεώσεις παράδοσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά και γενικά την ασφάλεια της κίνησης του . Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας εταιρείας. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται :

Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου.

Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.

Για να συμμετέχει ή ακολουθεί οποιουσδήποτε αγώνες ταχύτητας,

Για υπεκμίσθωση σε τρίτους,

Για σκοπούς που αντίκεινται στους Ελληνικούς Νόμους,

Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κ.λ.π.

Για την διενέργεια παρανόμων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παρανόμων πράξεων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

α) Η εταιρεία μας παρέχει στον μισθωτή και σε κάθε πρόσθετο οδηγό, ασφαλιστική κάλυψη για θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων επιβαινόντων ή μη στο αυτοκίνητο (εξαιρείται ο οδηγός του αυτοκινήτου) μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ συνολικά και ανώτατο όριο, για δε υλικές ζημιές τρίτων εξαιρουμένου του αυτοκινήτου της εταιρείας μέχρι συνολικού ποσού 1.000.000 ευρώ κατ’ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση ότι δεν παρέβησαν κανένα απολύτως όριο του παρόντος συμφωνητικού. β) Η εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα με την άδεια της χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο. γ) ο μισθωτής, οι πρόσθετοι οδηγοί του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με «Ασφάλιση Οδηγού» (PAI) όπως αυτή ορίζεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας, εκτός εάν ο μισθωτής αποδεχθεί την «Ασφάλιση Οδηγού) κατά την έναρξη της μίσθωσης, σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού, δεχόμενος τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της εταιρείας ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο καταβάλλοντας και την ανάλογη ημερήσια χρέωση. δ) Οι αποσκευές δεν καλύπτονται και ο μισθωτής ευθύνεται για τυχόν απώλεια η φθορά αντικειμένων που αποτελούν ιδιοκτησία του ή μη. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά, κλπ αυτών κατά την μίσθωση ή μετά την επιστροφή του αυτοκινήτου στην εταιρεία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ (FERRY INSURANCE)

Τα οχήματά μας μπορούν να μεταφερθούν με πλοίο σε οποιοδήποτε μέρος εντός των Ελληνικών συνόρων μετά από συνεννόηση με την εταιρεία μας. Ωστόσο, οι παρεχόμενες ασφάλειες δεν καλύπτουν τη μεταφορά του οχήματος με πλοίο. Επιπλέον ασφάλεια (Ferry insurance), η οποία καλύπτει τη μεταφορά με το πλοίο, είναι διαθέσιμη για αγορά τοπικά με επιπλέον κόστος € ανά ενοικίαση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ (TPC), ΖΗΜΙΕΣ (CDW) ΚΛΠ

Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Diamondmykonostransfers και κάθε τρίτον σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζημιάς του αυτοκινήτου ή τρίτων. (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) καθώς και να καταβάλει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που θα υποστεί η εταιρεία. Ειδικότερα: α) ο μισθωτής ευθύνεται για όλες τις ζημιές που έχει προκαλέσει στο αυτοκίνητο ή και σε τρίτους. Εάν έχει παραβεί τους όρους χρήσης του αυτοκινήτου ή οδήγησε αυτό κατά τρόπο παράνομο ή αντίθετο από όσα προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

β) ο μισθωτής ευθύνεται για την μερική ή ολική κλοπή ή απώλεια του αυτοκινήτου, εκτός εάν η εταιρεία έχει απαλλάξει τον μισθωτή από την ευθύνη για ολική κλοπή ή απώλεια του αυτοκινήτου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει εφόσον ο μισθωτής έχει ήδη αποδεχθεί κατά την έναρξη της μίσθωσης την ημερήσια χρέωση και τους όρους για την «Κάλυψη Κλοπής» (TPC) του αυτοκινήτου όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον επίσημο κατάλογο της εταιρείας, σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και εφόσον ο μισθωτής είχε λάβει όλες τις προφυλάξεις προς αποτροπή της ολικής κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου και χρησιμοποίησε αυτό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Ρητό συμφωνείται ότι η κλοπή ή απώλεια τμημάτων, εξαρτημάτων ή και εξοπλισμού (μερική κλοπή) του αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από την παραπάνω αποδοχή «κάλυψη κλοπής» (TPC). γ) ο μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημιά του αυτοκινήτου συνέπεια σύγκρουσης ή πυρκαγιάς, εκτός εάν ο μισθωτής έχει αποδεχθεί τον όρο «απαλλαγή ευθύνης» (CDW) σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Η παραπάνω αποδοχή «Απαλλαγή Ευθύνης» (CDW), δεν απαλλάσσει τον μισθωτή, εάν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους χρήσης (άρθρο 7) του παρόντος. Ακόμα και στην περίπτωση που ο μισθωτής έχει αποδεχθεί «Απαλλαγή Ευθύνης» υπάρχει ελάχιστη χρέωση για την αποκατάσταση του κόστους ζημιάς, όπως αυτή καθορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας ή αναγράφεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος, εκτός εάν ο μισθωτής έχει αποδεχθεί την «Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης» (FDW) σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Ρητά συμφωνείται ότι α) Η παραπάνω αποδοχή «Απαλλαγής Ευθύνης» (CDW) ή η Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης (FDW), δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση ζημιές που προξενήθηκαν: 1.Στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου 2. Στα ελαστικά και στους τροχούς Αυτοκινήτου. 3. Όλα τα γυάλινα μέρη. 4.Το εσωτερικό του Αυτοκινήτου. 5.Κατά την διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφοράς του αυτοκινήτου σε πλοία ή τρένα ή άλλα μεταφορικά μέσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις όπως η Ferry insurance είναι διαθέσιμες προς αγορά από τον πελάτη.

ΑΤΥΧΗΜΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (Πυρκαγιάς, κλοπής κτλ.) ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούται άμεσα στα παρακάτω. α. Να μην αναγνωρίσει υπ’ αιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο. β. Να σημειώσει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των αυτόπτων μαρτύρων καθώς και το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το αυτοκίνητο. γ) Να ειδοποιήσει την Αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας τρίτου και περίθαλψη των τυχόν τραυματιών. δ) να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικός ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (fax, email, κλπ) με την εταιρεία. ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο. στ.) να φωτογραφήσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που εμπλάκησαν στο ατύχημα εάν αυτό είναι δυνατόν. Ο μισθωτής υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος / κλοπής στο κατάστημα της εταιρείας και να στείλει οποιοδήποτε, σχετικά με το ατύχημα, έγγραφα ή πληροφορίες στην εταιρεία. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου ο μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή άμεσα ή το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

ΕΥΘΥΝΗ

Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η Diamondmykonostransfers δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτου κατά την διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον την εταιρείας για την ανωτέρω αιτία .